• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

วางแผนการบริหารงาน จัดเก็บข้อมูลสถิติ จัดฝึกอบรมพนักงาน
ตรวจสอบฐานะลูกหนี้ ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้
ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูล และแนะนำลูกหนี้


คุณสมบัติ:

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้
สามารถเดินทางและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่