• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

โทรตรวจสอบข้อมูลลูกค้าสินเชื่อตามเอกสารการสมัครขอสินเชื่อ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ:

เพศชาย/หญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
รักงานด้านบริการ มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ (เช่น Call Verify, Call center)
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, word และ Microsoft office ได้
ขยัน/อดทน/ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้