• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
ตรวจสอบข้อมูลราคา
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ
สำรวจและประเมินราคาที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง
ด้านนิติกรรม ประเภทจดจำนองที่ดิน / ขายฝากที่ดิน
จัดทำข้อมูลและแผนที่


คุณสมบัติ:

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
จบการศึกษา ปวส.ก่อสร้าง , โยธา , สำรวจ และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิติศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office, Excel, Google Earth
มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน มีวิสัยทัศน์และกล้าแสดงความคิดเห็น